Gezondheidsformulier Explorers

In verband met de privacy-wetgeving wordt dit gezondheidsformulier gebruikt voor weekenden en het zomerkamp van de explorergroep van scouting Johannes Vianney. De ingeleverde formulieren worden zorgvuldig bewaard en digitaal geregistreerd in Scouts Online als aanvullende lidgegevens. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor de Explorerstaf en worden zo snel mogelijk maar uiterlijk vier weken na het Zomerkamp vernietigd.

In het geval dat een venster in het formulier niet ingevuld kan worden, vul dan niet van toepassing in.

Naam *
Naam
Adres *
Adres
Geslacht *
Kan en mag uw zoon/dochter zwemmen? *
Maatschappij + Polisnummer
Maatschappij + Polisnummer
Naam Relatie tot het kind Telefoonnummer
Vraagt de gezondheid van uw zoon/dochter speciale zorg? *
Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen? *
Naam Adres Telefoonnummer
Naam Adres Telefoonnummer
In geval van nood, ter beoordeling van een arts, geef ik hierbij toestemming mijn zoon/dochter te laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer het niet mogelijk was tijdig contact met mij op te nemen. *