Inschrijfformulier

In verband met de privacy-wetgeving wordt dit inschrijfformulier gebruikt voor de inschrijving en ledenadministratie van scouting Johannes Vianney. De ingeleverde formulieren worden zorgvuldig bewaard en digitaal geregistreerd in Scouts Online als lidgegevens. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur en worden zo snel mogelijk maar uiterlijk vier weken na het verwerken van de inschrijving vernietigd. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons privacybeleid.

In het geval dat een venster in het formulier niet ingevuld kan worden, vul dan niet van toepassing in.

Naam *
Naam
Geslacht *
Telefoonnummers zijn geheim *
Minimaal een telefoonnummer hierboven opgeven als noodnummer
DD-MM-YYYY
Speltak *
Kies hier het speltak waarvoor u uw kind wil inschrijven
Ik geef toestemming om foto’s van mijn kind gemaakt tijdens scoutingactiviteiten op de website te plaatsen of op de facebook pagina *
Ja, ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan Scouting Johannes Vianney om bedragen af te schrijven van zijn/haar ondergenoemde bankrekening wegens de kwartaalbetaling van de contributie *
Ja ik heb de privacy richtlijnen van scouting Johannes Vianney gelezen en ga ermee akkoord dat Johannes Vianney mijn gegevens gebruikt voor de doeleinden die in de privacy statement vernoemd staan. *
Rekeningnummer
Hoe bent u bij onze scouting groep terecht gekomen? *
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de gegevens van de inschrijving worden verwerkt *